Великобритания 1 пенни 1993 год  Елизавета II

2 фото

1 грн.

Монета Украина Україна 5 копеек копійок 2003

2 фото

1 грн.

Монета Украина Україна 5 копеек копійок 2005

2 фото

1 грн.

Монета Украина Україна 5 копеек копійок 2006

2 фото

1 грн.

Монета Украина Україна 5 копеек копійок 2007

2 фото

1 грн.

Монета Украина Україна 5 копеек копійок 2008

2 фото

1 грн.

Монета Украина Україна 5 копеек копійок 2010 1

2 фото

1 грн.

Монета Украина Україна 5 копеек копійок 2011 1

2 фото

1 грн.

Монета Украина Україна 5 копеек копійок 2012 1

2 фото

1 грн.

Монета Украина Україна 5 копеек копійок 2015

2 фото

1 грн.

Монета Украина Україна 5 копеек копійок 2013 2

2 фото

1 грн.

Монета Украина Україна 5 копеек копійок 2012 2

2 фото

1 грн.

Монета Украина Україна 5 копеек копійок 2013 1

2 фото

1 грн.

Монета Украина Україна 5 копеек копійок 2014

2 фото

1 грн.

Монета Украина Україна 5 копеек копійок 2009 1

2 фото

1 грн.